Belajar bahagian badan dengan nyayi (Learning - Body Songs)

Wednesday, 9 November 2011

Bab 6.2 Menghargai deria bau (Appreciate the sense of smell)


Murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
Aktiviti: Murid-murid akan diberikan beberapa bahan yang berbau dan membuat analisa tentang kebaikan dan keburukan bau.
Murid-murid akan diarahkan menggunakan kertas carta /lembaga untuk
menyenarakan idea-idea yang dikemukakan oleh kelas semasa pembentangan ini.
Adakah semua mempunyai bau? Beberapa bahan akan digilirkan diantara murid-murid seperti makanan bayi dengan air dan alkohol dan cuka putih di dalam bekas. Semua bekas adalah kelihatan sama.

Lihat di set kedua botol. 
Kelihatan isi kandung semua berbeza, (Ini mungkin mengandungi cuka merah, cuka putih dan cuka cider). Murid-murid akan menghidu isi kandungan bekas. Semua isi kandungan mempunyai bau yang sama. Murid-murid akan membuat perbincangan atas kejadian ini.
Di atas papan tulis interaktif, tayangkan  gambar-gambar dapur gas, bangunan yang terbakar dan makanan busuk. 
Murid-murid digalakkan menyatakan bagaimana deria bau membantu di atas ketiga-tiga situasi? 
Murid-murid juga membincangkan kebahayaan yang terlibat dan bagaimana deria bau dapat membantu manusia untuk mengesan bahaya ini.

No comments:

Post a Comment