Belajar bahagian badan dengan nyayi (Learning - Body Songs)

Wednesday, 28 September 2011

Bab 4.1 Tumbuhan (Plant)

Tumbuh-tumbuhan adalah organisma hidup daripada kumpulan Plantae. Tumbuhan mendapat tenaga mereka dari cahaya matahari melalui fotosintesis dengen menggunakan klorofil yang terkandung di dalam kloroplas yang memberikan warna hijau kepada daun mereka.

Aktiviti: Menumbuh dan Mengembangkan Biji Kacang

Semua murid-murid perlu menyediakan
 1. Biji Kacang
 2. Jar atau balang
 3. Kertas Penyerap 
 4. Roll dapur
Murid-murid akan diberi arahan cara menumbuh biji kacang. Roll kertas penyerap atau kepingan roll dapur ke dalam tiub yang boleh dimasukkan ke dalam balang.

Baji biji kacang pelari antara daftar isap kertas / dapur dan bahagian jar atau balang.

Tambah kira-kira satu inci air ke bawah balang.

Air akan bergerak daftar kertas atau dapur isap, dan kacang akan mula bercambah. Pastikan paras air mendahului, dan murid-murid boleh menonton sebagai biji kacang menghasilkan satu sistem akar keseluruhan pada kadar yang luar biasa.

Akhirnya mereka kemudian boleh menanam kacang ke dalam 
kompos, kemudian dibawa pulang dan kemudian ditanam di taman mereka sendiri dengan menggunakan tongkat buluh bagi sokongan. Perkara yang menarik ialah murid-murid akan dapat makan kacang yang ditanam oleh mereka sendiri pada akhir eksperimen.

Tumbuh-tumbuhan adalah organisma hidup daripada kumpulan Plantae. Tumbuhan mendapat tenaga mereka dari cahaya matahari melalui fotosintesis dengen menggunakan klorofil yang terkandung di dalam kloroplas yang memberikan warna hijau kepada daun mereka.

Plants are living organisms from the Kingdom Plantae. Plants get their energy from sunlight through photosynthesis, using chlorophyll which contained in chloroplasts that gives the leaves green color.Bab 3.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita (Appreciate the variety of animals around us)


Objektif pembelajaran
Selepas mempelajari unit ini, anda perlu tahu:
 1. Masalah-masalah yang boleh mengakibatkan daripada memelihara haiwan terlalu banyak.
 2. Jika haiwan anda menyimpan sesuai dengan persekitaran anda dan keperluan anda.
 3. Baka yang berbeza (jenis) haiwan yang disimpan dalam komuniti anda.
 4. Mana-mana kawasan tanah masyarakat yang telah dirosakkan oleh haiwan.
Penjagaan penciptaan alam termasuk menghargai semua hidupan di dunia ini, mengelakkan pencemaran, jangan memusnahkan atau mengancam habitat fauna dan flora dan senantiasa mengingatkan diri jangan merosakkan ekologi yang seimbang ini.

Tanya diri: Apakah haiwan yang hidup berhampiran dengan anda? Apa yang mengancam mereka?

Terdapat pelbagai haiwan hidup di sekeliling kita, seperti burung di udara, ikan di sungai dan laut dan gajah di kebun buah-buahan ataupun hutan. Dengan pembangunan yang pesat, masyarakat sering mengabaikan tanggungjawab sebagai manusia untuk menjaga alam sekitar ini. Manusia yang tidak bertanggungjawab sering membuat sampah ke dalam longkang, sungai dan laut. Industri yang tidak menapis bahan buangan terus melepaskan gas yang beracun atau cecair yang kotor ke dalam udara atau sungai. Sejajar dengan itu, pembuangan hutan juga telah mengancam rangkaian makanan di habitat tersebut.

Marilah bersama-sama menjaga alam sekitar ini yang dikurnai oleh Tuhan.

Care includes the creation of the appreciation of all life on this planet, to avoid contamination, do not destroy or threaten the habitat of fauna and flora and constantly remind ourselves not to damage the ecological balance of these.

Ask yourself: What are the animals that live near you? What threatens them?

There are many animals living around us, like a bird in the air, fish in the rivers and the sea and the elephant in the orchard or forest. With rapid development, people often ignore the responsibility as human beings to care for this environment. Humans often make irresponsible waste into drains, rivers and sea. Industries that do not filter waste products continue to release toxic gas or liquid into the dirty air or river. Accordingly, removal of forests has also threatened the habitat of the food chain.

Come to protect and save our Home from God.
Bab 3: Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan (Analyzing animals and its body parts)


Objektif pembelajaran

Selepas mempelajari unit ini, anda perlu:
 1. Mengetahui binatang apakah yang disimpan dalam komuniti anda.
 2. Mengetahui apa haiwan yang digunakan untuk.
 3. Mengetahui sekiranya haiwan tersebut di dalam komuniti atau kampung anda yang baik dan sihat.

Aktiviti: Haiwan-haiwan yang terdapat dalam komuniti?
Murid-murid dibahagikan kepada kumpulan dan menyenaraikan jenis haiwan yang terdapat di kawasan rumah mereka. Murid-murid diarahkan membahagikan jenis haiwan yang didapati kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan yang dipelihara dan kumpulan haiwan liar.

Objektif: Melalui aktiviti ini, murid-murid akan mengetahui jenis haiwan yang boleh dipelihara di kawasan kediaman mereka dan bekerjasama dengan semua ternakan masyarakat.
 • Murid-murid digalakkan untuk membuat penaakulan mengenai 
  • Apakah jenis haiwan yang dipelihara di kawasan kediaman?
  • Apakah jenis haiwan yang tidak boleh dipelihara di kawasan kediaman?
  • Apakah kebaikan dan keburukan jike memiliki sesuatu haiwan?
  • Apakah jenis haiwan yang dipelihara untuk daging atau untuk bekerja? Jika menyimpan binatang untuk mendapatkan daging, maka murid-murid mesti membuat pertimbangan membunuh anak-anak muda atau haiwan yang lama untuk daging
  • Adakah haiwan yang dipelihara untuk mendapati susu?
  • Apakah perkara-perkara yang mesti diberi perhatian semasa memelihara sesuatu haiwan?Komuniti di kawasan-kawasan jiran boleh menyimpan pelbagai jenis haiwan. Sebagai contoh lembu di satu kawasan boleh menghasilkan lebih banyak susu atau memberi daging yang lebih baik daripada orang-orang di rantau lain. Murid-murid harus mempertimbangkan ternakan dan membandingkan mereka kepada orang-orang komuniti jiran. Ini akan berjaring hubungan mesra di dalam komuniti.

Aktiviti tambahan:
Anda mungkin sudah tahu beberapa masalah kesihatan di dalam ternakan komuniti anda. Jika anda bercakap dengan orang lain dalam masyarakat, anda boleh mengetahui tentang masalah kesihatan haiwan lain. Mungkin ada masalah tertentu yang berkaitan dengan baka atau jenis tertentu dan bukan yang lain. Beberapa masalah kesihatan, anda boleh menemui ialah:
 1. Haiwan mati tiba-tiba.
 2. Haiwan muda dilahirkan sakit atau mati.
 3. Kaki dan masalah kaki.
 4. Kulit masalah.
 5. Haiwan tidak meningkatkan berat badan.
 6. Ternakan · menderita dari cacing, kutu atau kutu.
 7. Udders haiwan susu menjadi bengkak dan darah ditemui dalam susu.
 8. Ayam berhenti bertelur atau mati secara tiba-tiba.


Murid-murid diberikan maklumat mengenai masalah yang dihadapi oleh haiwan yang dipelihara. Mereka digalakkan mengekalkan hubungan yang baik dengan doktor haiwan terdekat dan pakar ternakan. Murid-murid juga akan memerhatikan rekod kesihatan haiwan.Tuesday, 27 September 2011

Bab 2.2 Fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia (Function and the important of the human's body)


Selepas mempelajari unit ini, anda perlu tahu:

 1. The pelbagai organ badan.
 2. Kedudukan organ-organ utama dalam badan.
 3. Struktur sistem badan.
 4. Bagaimana sistem bekerja.


Organ-organ badan

Organ adalah satu struktur yang kompleks dengan pengumuman khas atau bilanganpekerjaan yang perlu dilakukan. Sebagai contoh:

· Mata adalah organ penglihatan.
· Buah pinggang adalah organ yang menyingkirkan air dan bahan-bahan beracun daritubuh sebagai air kencing.
· Hati mempunyai pekerjaan yang banyak dan terlibat dalam lebih daripada satu sistem.

Pelbagai organ dikumpulkan bersama-sama membentuk satu sistem badan yangmenjalankan tugas yang khas
.

Mata : Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Mata yang lebih kompleks dipergunakan untuk memberikan pengertian visual.
(The eye is the organ of vision that detect light. The simplest eyes do nothing else but to know what the surroundings are bright or dark. More complex eyes used to give a visual sense.)Gigi merupakan struktur putih kecil yang terdapat di dalam mulut manusia dan juga haiwan vertebrat. Gigi digunakan untuk mengoyak, mengikis, memotong dan mengunyah makanan. Sesetengah haiwan, terutamanya karnivor, juga menggunakan gigi untuk memburu atau mempertahankan diri. Akar gigi diselaputi oleh gusi.
(Teeth are small white structures found in the human mouth and vertebrate animalsTeeth used for tearing, scraping, cutting and chewing. Some animalsparticularly carnivores,also use teeth for hunting or self defense. Root of the tooth covered by gums.)

Hidung : 
Hidung merupakan bahagian badan pada manusia dan haiwan vertebrata untuk mencium atau menyedut udara, terdapat pada bahagian muka atas sedikit daripada mulut.
(The nose is the body of humans and vertebrate animals to smell or inhale the air, there is on the face above the mouth.)

Lidah : 
Lidah merupakan satu bungkusan otot rangka pada dasar mulut yang menangani makanan bagi mengunyah dan menelan. Ia juga merupakan deri utama bagi rasa. Sebahagian besar permukaan lidah diselitupi dengan bud perasa. Lidah dengan kebolehan banyak pergerakan, membantu membentuk bunyi dalam pertuturan. Ia sensitif dan sentiasa dilembapkan oleh kelenjar air liur, dan kaya dengan deria dan salur darah bagi membenarkan ia bergerak.
(The tongue is a bundle of skeletal muscle at the base of the handle mouth for chewing and swallowing food. It is also a key deri taste. Most of the lingual tongue surface coveredwith seasoning. Tongue with a lot of movement ability, helped shape the sound in the speech. It is sensitive and always moistened by salivary glands, and rich in blood vesselsof the senses and allow it to move.)

Mulut merupakan organ badan yang berbentuk bukaan pada badan yang membenarkan sesuatu organisma menerima makanan.
(
Mouth is shaped organ in the body openings that allow an organism to receive food.)

Telinga merupakan sebuah organ badan yang mampu mengesan bunyi dan juga berperanan dalam keseimbangan dan kedudukan tubuh. Telinga pada haiwan vertebrata memiliki dasar yang sama daripada ikan hingga manusia, dengan beberapa kepelbagaian bergantung kepada fungsi dan spesies.
Setiap vertebrata memiliki satu pasang telinga, kedua-duanya terletak bersimetri pada bahagian yang berlawanan di kepala, untuk menjaga keseimbangan dan kedudukan bunyi.
Bunyi adalah bentuk tenaga yang bergerak menerusi udara, air, atau benda lain, dalam bentuk gelombang. Walaupun telinga yang mengesan bunyi, fungsi pengenalan dan tafsiran dilakukan di otak dan sistem saraf pusat. Rangsangan bunyi disampaikan ke otak melalui saraf yang menyambungkan telinga dan otak (nervus vestibulokoklearis).
[Ear is an organ that can detect the sound and also plays a role in balance and body position. Vertebrate animals have ears on the same basis from fish to humanswith several varieties and species depending on their function.
Every vertebrate has a pair of ears, both of which are located symmetrically on opposite parts of the head, to maintain balance and position of the sound.Sound is a form of energy that moves through the air, wateror other things, in the form of wavesAlthough the ear that detect sound, the identification and interpretation of the functions performed in the brain and central nervous systemSound stimuli delivered to the brain through the nerves connecting the ear and the brain (nerve vestibulokoklearis).]


Kulit merupakan organ homeostasis yang penting. Ia merupakan organ manusia yang paling besar yang memiliki berat sekitar enam paun. Kulit bertindak sebagai rintangan di antara persekitaraan luar dan dalam badan iaitu sebagai pemisah. Kulit berperanan melindungi otot dan organ manusia.
(The skin is an important organ homeostasisIt is the largest human organ that haveweighed around six pounds. The skin acts as a barrier between external environment and the body of a separatistsThe skin serves to protect human muscles and organs.)Bab 2.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia (Identify human body)

Murid-murid akan digalakkan menunjukkan bahagian tubuh badan. Murid-murid akan dibahagikan kepada kumpulan kecil dan setiap kumpulan kecil akan diberikan satu gambarajah yanng mengenai bahagian tubuh badan seperti yang ditunjukan dibawah.

Objektif aktiviti ini adalah untuk mengenai bahagian tubuh badan serta memahami fungsi bahagian badan yang ditujukan.

Aktiviti:
 1. Gambarajah bahagian tubuh badan akan diberikan kepada setiap kumpulan.
 2. Murid-murid diberikan masa 5 minit untuk membuat perbincangan atas fungsi tubuh badan.
 3. Selepas perbincangan, wakil dari setiap kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan.
 4. Murid-murid di dalam kelas digalakkan menyoal kumpulan yang membuat persembahan.
 5. Pada akhirnya perbincangan, gambarajah bahagian tubuh badan akan digabungkan menjadi seorang kanak-kanak. 
Kepala (HEAD)
Mata (EYES)
Hidung (NOSE)
Mulut (MOUTH)
Tapak Kaki (FOOT)
Leher (NECK)
Bahu (SHOULDER)
Lutut (KNEE)
Telinga (EAR)
Lengan (ARM)
Tangan (HAND)
Kaki (LEG)


Aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan

Monday, 26 September 2011

Bab 1.3 Makanan berkhasiat


Untuk mempunyai badan yang sihat, semua benda yang hidup terutamanya manusia perlu makanan yang berkhasiat.


Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandungi vitamin yang perlu dan mineral yang diperlukan untuk badan yang sihat. Buah-buahan dan sayur-sayuran adalah lebih murah dan lebih menyeronokkan daripada vitamin tambahan dan pil.

Bermain dengan Idea Makanan - untuk kanak-kanak untuk menikmati lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran.

Cabaran Warna - Cabaran kanak-kanak untuk mengambil 4-5 sayur-sayuran atau warna-warna buah-buahan yang berlainan setiap hari. Berikan mereka carta warna untuk logdalam usaha mereka. 
Contihnya, Sarapan pagi - pisang (kuning); Makanan ringan- ½ blueberry cawan (biru) dengan bijirin; salad Romaine pada roti (hijau); Makanan ringan- kerepek jagung biru (ungu),dengan salsa (merah); Majlis Makan Malam - kentang (putih) dan biji (hijau).

Untuk makanan ringan yang berkhasiat, potong pelbagai buah-buahan atau sayur-sayuran dan menyediakan berendam rendah lemak seperti keju lembut, ladang rendah lemak,atau yogurt dicampurkan dengan perasa. Ini membolehkan kanak-kanak untuk memilihkegemaran mereka dari pelbagai pilihan.

Membuat pek makanan ringan anda sendiri dengan menggunakan kotak menangani kosong kecil disterilkan. Mengisi petak yang berbeza dengan buah-buahan kering,kacang, coklat, buah-buahan, mentega kacang atau keju rendah lemak. Ini membolehkan kanak-kanak untuk bergaul dan sepadan dengan makanan ringan dan mewujudkan rasabaru ditambah itu membuat untuk pakej makanan menyeronokkan.


Bab 1.1 Mengenalpasti benda hidup dan benda bukan hidup (Identify living and non living things)

Objektif bab ini:

 1. Membangunkan kriteria untuk memutuskan jika sesuatu benda adalah hidup atau bukan hidup.
 2. Mengelaskan benda yang hidup dan bukan hidup.
 3. Mengiktiraf bahawa hidupan berkembang, membiak dan memerlukan makanan, udara dan air.Hidupan
Kita dikelilingi oleh benda-benda hidup dan bukan hidup. Semua haiwan dan tumbuh-tumbuhan dalah benda hidup. Kadang-kala ia tidak begitu mudah untuk membuat keputusan. Tumbuh-tumbuhan adalah hidupan tetapi mereka tidak bergerak seperti haiwan.

Ciri-ciri benda hidup

 • Hidupan boleh bertumbuh. Apabila mereka membesar, bentuk, saiz dan penampilan mereka mungkin berubah. 
 • Benda-benda hidup dapat bergerak dengan sendirinya. Mereka bergerak untuk mencari makanan, air dan tempat tinggal. Kadang-kala, benda hidup bergerak untuk melarikan diri dari pemangsa mereka.
 • Benda hidup boleh bertindak balas terhadap perubahan di sekeliling mereka.
 • Benda hidup akan mati apabila mereka menjadi tua dan bahagian-bahagian badan mereka gagal untuk terus hidup.
 • Benda-benda hidup dapat membiak.
Ciri-ciri benda tidak hidup

 • Benda tidak hidup tidak berkembang.
 • Benda tidak hidup tidak boleh bergerak dengan sendirinya,
 • Benda tidak hidup tidak mati.
 • Benda tidak hidup tidak membiak.
The objective of this chapter:
 1. Develop criteria for deciding if a thing is living or not living.
 2. Classify living things and non living.
 3. Recognizing that life to growreproduce and need foodair and water.

Living
We are surrounded by living things and non living. All animal and plant is a living thing. Sometimes it is not so easy to make a decisionPlants are living things but they do not move like animals.

Characteristics of living things
 • Life can be grownWhen they grow upshape, size and their appearance may change.
 • Living things can move by itselfThey moved in to find food, water and shelterSometimes, living things move to escape their predators.
 • Living things can respond to changes around them.
 • Living things will die when they become old and parts of their bodies fail to survive.
 • Living things can grow.
Characteristics of non-living things
 • Non-living things do not grow.
 • Non-living things can not move by itself,
 • Non-living things do not die.
 • Non-living things do not breed

Sunday, 25 September 2011

Bab 1.2 Apakah yang diperlukan oleh benda hidup? (What Living Things Need)


Air adalah benda yang penting bagi semua benda yang hidup. Tumbuh-tumbuhan menggunakan air untuk menerima mineral dan nutrien dari tanah. Mineral ini telah larut dalam air untuk diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Di padang pasir yang kaya dengan mineral terdapat kurang tumbuh-tumbuhan kerana pasir yang mempunyai liang yang besar bukan penabung air yang baik, maka kuantiti air yang rendah tidak sesuai untuk pelbagai tumbuhan. Tumbuhan seperti kaktus, telah berevolusi supaya dapat mengurangkan penggunan air. Terdapat tumbuhan yang berevolusi supaya mempunyai akar yang panjang dan meluas untuk memdapat penyerapan air yang paling optima.

Manusia boleh kekurangan makanan tetapi akan mati dalam 3 hingga 5 hari tanpa air. Ini adalah disebabkan 70% daripada badan manusia terdiri daripada air. Badan menggunakan air dalam mengekalkan suhunya, bernafas, mencerna makanan dan pelincir sendi bergerak.

Dengan mengetahui kepentingan air, kita mesti mengelakkan pencemaran air. Air yang tercemar tidak boleh digunakan oleh benda-benda hidup kerana bahan-bahan terlarut atau organisma penyakit bawaan air boleh mengganggu kesihatan benda-benda hidup.

Water is an important thing for all living thingsThe plants use the water to receive the minerals and nutrients from the soil. These minerals have been dissolved in water to be absorbed by plantsIn the desert that is rich in minerals, there are fewer plants for sandwith a large pore water is not good savers, the low quantity of water is not suitable for a variety of plants. Plants such as cactushave evolved to reduce water consumption.There are plants that evolved to have long and extensive root for stories about the mos toptimal water absorption.

People can lack of food but will die in 3 to 5 days without waterThis is because 70% ofthe human body consists of water. Bodies of water in maintaining the temperature,breathingdigesting food and moving the joint lubricant.

Knowing the importance of water, we must prevent water pollutionContaminated watercan not be used by living things as dissolved substances or waterborne diseaseorganisms can affect health of living things.

Bab 1 Benda hidup dan benda bukan hidup (living things and non living things)


Bab ini bertujuan untuk:

 1. Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.
 2. Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak.
 3. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

 • Identify living and nonliving matter.
 • Identify characteristics of living thingsneed water and food, breathingmovinggrowing and reproducing.
 • Explain the observations through drawings, TMK, written or oral.