Belajar bahagian badan dengan nyayi (Learning - Body Songs)

Wednesday, 12 October 2011

Bab 4.3: Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita (Appreciate the variety of plants around us)
Tumbuhan memberikan oksigen kepada organisma lain seperti manusia dan haiwan dengan melalui fotosintesis.

Dengan kekurangan karbon dioksida dalam persekitaran, suhu dipersekitaran dapat dikekal dalam paras yang baik. Jika tidak, pemanasan global akan berlaku.

Tumbuhan juga merupakan bahan makanan kepada hidupan. Sejajar dengan itu, ia juga boleh digunakan untuk mengelakkan hakisan tanah.

No comments:

Post a Comment