Belajar bahagian badan dengan nyayi (Learning - Body Songs)

Monday, 17 October 2011

Bab 4.2 Mencipta produk daripada bahagian-bahagian tumbuhan (Creating a product from the plant parts)

Murid-murid diarah supaya membawa satu benda yang dibuat daripada tumbuhan

Aktiviti: Memahami kegunaan tumbuh-tumbuhan dalam aktiviti harian.

Objektif: Pada akhir aktiviti ini, murid-murid dapat memahami kepentingan tumbuhan semasa menjalankan aktiviti harian.

Kaedah:
  • Murid-murid akan dibahagikan kepada kumpulan kecil.
  • Perbincangan akan dibuat di atas benda yang dibawah oleh setiap ahli dalam kumpulan dari segi tumbuhan yang terlibat dan kegunaan tumbuhan tersebut dalam membuat benda itu.
  • Selepas 15 minit, murid-murid akan membuat persembahan di depan kelas. Murid-murid dari kumpulan lain boleh menyoal jika terdapat kekeliruan.
  • Pada akhir persembahan, murid-murid juga boleh membuat cadangan tentang benda lain yang boleh dibuat daripada tumbuhan-tumbuhan dan menyenaraikan kebaikan menggunakan tumbuhan dalam menghasilkan benda tersebut.


Add caption


No comments:

Post a Comment